ENJEKSİYON TEST VE TEMİZLEME

Araçta bulunan enjektörler söküldükten bu cihaza bağlanarak çeşitli testlere tabi tutulur.enjektör

Cihazda enjektörlerin türüne göre uygun voltajlar uygulanarak enjektörlerin hasar görmesi önlenmektedir.

Enjektörlere serbest akış testi, işeme testi, püskürtme şekli ve debi testi gibi testler uygulanarak enjektörün normal olup olmadığı kontrol edilir.

Test sonucunda normal olmayan enjektörler cihazın ultrasonik banyosu ile temizlenir ve tekrar aynı testlere tabi tutulur.

Eğer bütün enjektörler normal ve eşit değerler gösteriyorsa araca geri takılır. Şayet bir veya bir kaç tanesi diğerlerinden farklılık gösteriyorsa o enjektörler yenisi ile değiştirilir.